Diensten

Wij bieden verschillende diensten aan. Daarnaast kunt u ons ook benaderen voor andere projecten.

Toegangscontrole

Onze systemen voor toegangscontrole werken met de magneetstrip op de KNLTB-pas

Een belangrijke bouwsteen voor een bedrijf is toegangscontrole. Een toegangscontrolesysteem zorgt ervoor dat u bepaalt wie waar toegang heeft.

In de praktijk betekent het vaak dat er op ruimtes die u beveiligd wilt hebben een kaartlezer wordt gemonteerd. Afhankelijk van de autorisatie van de badge van de medewerker of bezoeker zal de deur worden geopend.

Het is vaak van groot belang dat autorisaties snel en gemakkelijk door u kunnen worden gewijzigd. Verder dient het systeem gebruikersvriendelijk te zijn.

Veel organisaties hebben behoefte aan een registratie en identificatie van de gebruikers van het systeem. Het wordt dan mogelijk om een overzicht te krijgen van wie wanneer een deur geopend heeft.

OXB biedt naast kaartlezers en identificatie media zoals badges, sleutelhangers en electronische sleutels ook complete oplossingen inclusief de benodigde software. Uitgangspunten bij alle oplossingen zijn dat de systemen modulair, met andere systemen te integreren en vooral gebruikersvriendelijk zijn.

Camerabewaking

Winkels en bedrijven kunnen het slachtoffer worden van overvalcriminaliteit. De overvallen worden vaak uitgevoerd met bedreigingen en geweld. De slachtoffers blijven vaak met psychisch letsel achter. Door het gebruik van camera’s kan criminaliteit worden voorkomen en wordt de pakkans van daders groter. Bedrijven kunnen zelf of gezamenlijk gebruik maken van camera’s om de veiligheid te vergroten.

Signalement
Overvallers zijn vaak recidivisten die doorgaan totdat zij worden aangehouden. Het is dus belangrijk dat daders snel worden opgespoord. Een goed signalement is hierbij onontbeerlijk. Een goed geplaatste camera maakt een goede vastlegging van de daders en daardoor een goed signalement mogelijk.

De praktijk leert dat daders in veel gevallen snel worden aangehouden als er goede beelden zijn gemaakt. De reeksen overvallen worden hierdoor in de kiem gesmoord. Dit heeft ook een positieve invloed op de preventie en ontmoediging van andere (potentiële) daders.

Beveiligen van personen en objecten
Het belangrijkste doel van cameratoezicht is het beveiligen van personen in een (openbare) ruimte. Daarnaast kunnen objecten (bijvoorbeeld bedrijven) met camera’s worden bewaakt. Voor beide soorten beveiliging zijn regels opgesteld.

Welke investering?
Vaak zijn één camera en opnemer al voldoende. Er kan worden gekozen tussen analoge en digitale systemen. Deze keuze is afhankelijk van de wens, vereiste kwaliteit en het budget. Essentieel is dat een duidelijke keuze wordt gemaakt over het te bereiken doel. Dit betekent plaatsing op een niet te grote afstand, bij voorkeur bij de entree en op ooghoogte.

Brandbeveiliging

De meeste dodelijke slachtoffers door of bij brand vallen niet door de hitte maar door rook. Rook belemmert het zicht bij ontvluchting. Rook is in het algemeen ook zeer giftig, denk hierbij aan het vrijkomen van koolmonoxide. Koolmonoxide wordt 300 maal sneller door het bloed opgenomen dan zuurstof waardoor inademing fatale gevolgen kan hebben. Het verspreiden van rook gaat zeer snel. Het is hierom van groot belang een vroegtijdige melding van brand of een op brand lijkend verschijnsel te krijgen.

Nood-, transparant- en antipaniekverlichting
Nood- en transparantverlichting is de verlichting die mensen in staat moet stellen, indien nodig, een gevaarlijk proces af te sluiten, waarna op veilige wijze de ruimte kan worden verlaten. Noodverlichting is een verzamelnaam voor verschillende soorten verlichting die ieder een eigen toepassingsgebied kennen. Het is verlichting die beschikbaar is wanneer de netspanning voor de normale verlichting in gebreke blijft.

Noodverlichting
Noodverlichting; ook wel vluchtwegverlichting genoemd. Deze zorgt ervoor dat bij het wegvallen van de spanning de vluchtweg voldoende wordt verlicht, teneinde obstakels in de vluchtweg te kunnen herkennen en om een veilig gebruik van de vluchtweg mogelijk te maken.

Transparantverlichting
Transparantverlichting; ook wel vluchtwegaanduiding genoemd. Deze is bedoeld om een eenduidige en herkenbare vluchtweg aan te geven, teneinde aanwezigen de kortst mogelijke vluchtweg te tonen.

Antipaniekverlichting
Antipaniekverlichting is dat gedeelte van de noodevacuatieverlichting welke voorzien is om paniek te voorkomen. Deze verlichting is tevens noodzakelijk om het personen mogelijk te maken een plaats te bereiken waar een vluchtroute kan worden bepaald.

Onderhoud noodverlichting
“als de spanning uitvalt, gaat als het goed is de noodverlichting aan”

Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend. Veiligheid is helaas niet vanzelfsprekend, daar moeten we met z’n allen voor zorgen. Als gebouweigenaar heeft u de plicht uw installaties dusdanig te laten onderhouden dat de veiligheid altijd gewaarborgd is.

Goed onderhoud aan uw noodverlichtingsinstallatie garandeert een optimale werking van de installatie, minimaliseert de kans op onverwachte storingen en zorgt voor een langere levensduur. Daarnaast biedt een onderhoudprogramma een unieke mogelijkheid om de noodverlichtingsinstallatie aan te passen aan ruimtelijke veranderingen en veranderde regelgeving. Onderhoud kan preventief of correctief van karakter zijn.

Vervuiling en veroudering van lampen en armaturen veroorzaken na verloop van tijd terugval van het noodverlichtingniveau. Dit leidt uiteindelijk tot een verlichtingssterkte die beneden het minimum toelaatbare ligt en die tevens gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Goed onderhoud van de noodverlichtingsinstallatie houdt deze effecten binnen acceptabele grenzen, hetgeen bijdraagt tot een veilig en verantwoord gebruik van de noodverlichtingsinstallatie.